Czym jest
Centrum Pracy “Łaźnia”?

Stworzone przez „4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o. Centrum Pracy mieści się w zabytkowym budynku łaźni miejskiej, przy ulicy Koński Kierat 14/15 w Szczecinie.

 

W Centrum Pracy “Łaźnia” zajmujemy się reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców Szczecina pozostających bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej.

 

Na obrazku widać ręce osoby pracującej za barem w Kawiarni Łaźnia.

Centrum Integracji
Społecznej “Łaźnia”

W Centrum Integracji Społecznej (CIS) “Łaźnia” zajmujemy się reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców Szczecina pozostających bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej.

Centrum Integracji Społecznej “Łaźnia”

W Centrum Integracji Społecznej (CIS) “Łaźnia” zajmujemy się reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców Szczecina pozostających bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej.

Pracownia e – commerce
w Centrum Pracy “Łaźnia”

Projekt Pracownia e–commerce w Centrum Pracy “Łaźnia” kierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem osób z niepełnosprawnością lub/i zaburzeniami psychicznymi. Projekt stanowi ofertę dla osób, które będąc oddalone od rynku pracy, mają potrzebę przerwania izolacji społecznej i skorzystania z pomocy w określeniu ścieżki zawodowej, podnoszenia kwalifikacji i zdobycia doświadczenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zadanie publiczne „Centrum Pracy – wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.

W ramach zadania publicznego Centrum Pracy ŁAŹNIA aktywizuje zawodowo od 1 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. łącznie 100 osób z niepełnosprawnościami spełniających kryteria ustawowe na terenie Miasta Szczecin i powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego.

 

Zadanie publiczne „Centrum Pracy ŁAŹNIA” jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie publiczne „Centrum Pracy – wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.

W ramach zadania publicznego Centrum Pracy ŁAŹNIA aktywizuje zawodowo od 1 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. łącznie 100 osób z niepełnosprawnościami spełniających kryteria ustawowe na terenie Miasta Szczecin i powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego.

 

Zadanie publiczne „Centrum Pracy ŁAŹNIA” jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa