Czym jest
CENTRUM PRACY “Łaźnia”?

Stworzone przez „4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o. Centrum Pracy mieści się w zabytkowym budynku łaźni miejskiej, przy ulicy Koński Kierat 14/15 w Szczecinie.

 

W Centrum Pracy “Łaźnia” zajmujemy się reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców Szczecina pozostających bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej.

 

Naszym celem jest pomoc pracodawcom w pozyskaniu przygotowanego do pracy, zmotywowanego i lojalnego pracownika.

 

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje zainteresowane pozyskaniem wartościowego pracownika oraz ograniczeniem kosztów wynikających z zatrudnienia nowej osoby do pracy.

Na obrazku widać ręce osoby pracującej za barem w Kawiarni Łaźnia.

Kim są uczestnicy
CENTRUM PRACY “Łaźnia”?

Nasi uczestnicy to osoby zmotywowane do podjęcia zatrudnienia:

 • długotrwale oddalone od rynku pracy,
 • pozostające w trudnej sytuacji finansowej lub zdrowotnej,
 • powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie związanej np: z sytuacją
 • kryzysową, kryzysem psychicznym, chorobą lub macierzyństwem,
 • często posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Kim są uczestnicy
CENTRUM PRACY “Łaźnia”?

Nasi uczestnicy to osoby zmotywowane do podjęcia zatrudnienia:

 

 • długotrwale oddalone od rynku pracy,
 • pozostające w trudnej sytuacji finansowej lub zdrowotnej,
 • powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie związanej np: z sytuacją
 • kryzysową, kryzysem psychicznym, chorobą lub macierzyństwem,
 • często posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak nawiązać współpracę z Centrum Pracy “Łaźnia”?

Korzyści dla przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z Centrum Pracy to:

 • możliwość pozyskania pracownika,
 • możliwość przeszkolenia potencjalnego pracownika pod kątem konkretnych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, okres stażu zawodowego umożliwia obserwację zaangażowania zawodowego i umiejętności Uczestnika jako potencjalnego przyszłego pracownika;
 • możliwość weryfikacji kompetencji i umiejętności potencjalnego pracownika poprzez realizację stażu zawodowego, praktyki, lub zajęć reintegracji zawodowej w zależności od warunków porozumienia między przedsiębiorcą a Centrum Pracy, uczestnik realizuje staż w wymiarze 6-8 dziennie, do 5 dni w tygodniu; uczestnik otrzymuje świadczenie wynoszące 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (ok. 1000 zł netto),
 • uczestnik objęty jest ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;
 • brak kosztów związanych ze wstępnymi badaniami lekarskimi;
 • decydując się na przyjęcie do pracy uczestnika, istnieje możliwość skorzystania z instrumentów zatrudnienia wspieranego i refundacji części kosztów osobowych.

 

Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia BHP Uczestnika oraz zapewnienia odzieży ochronnej, a także do zapewnienia przeszkolenia stanowiskowego i wsparcia w procesie nabywania nowych umiejętności zawodowych.

Zapraszamy Państwa
do kontaktu

 • osobistego – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00, Centrum Pracy “Łaźnia” w Szczecinie, w okolicach placu Orła Białego, przy ul. Koński Kierat 14/15 (I piętro).
 • telefonicznego – tel. 514 055 277,
 • smsowego – tel. 514 055 277,
 • emailowego – centrumpracy@laznia.org,

 

Centrum Pracy “Łaźnia”
ul. Koński Kierat 14/15, Szczecin
tel: 514 055 277
centrumpracy@laznia.org

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa