Zadanie publiczne „Centrum Pracy
– wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

W ramach zadania publicznego Centrum Pracy ŁAŹNIA aktywizuje zawodowo od 1 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. łącznie 100 osób z niepełnosprawnościami spełniających kryteria ustawowe w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 ze zm.) na terenie Miasta Szczecin i powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

W ramach zadania publicznego Centrum Pracy ŁAŹNIA aktywizuje zawodowo od 1 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. łącznie 100 osób z niepełnosprawnościami spełniających kryteria ustawowe w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 ze zm.) na terenie Miasta Szczecin i powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego.

Centrum Pracy ŁAŹNIA koncentruje swoje wsparcie na pomocy osobom z niepełnosprawnością pozostających poza rynkiem pracy (biernych zawodowo). Podstawowym wyzwaniem, oraz działaniem podczas realizacji projektu jest dotarcie z informacją i poradnictwem zawodową do osób niepełnosprawnych pozostających poza systemem wsparcia ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i powiatowych urzędów pracy.

Na obrazku widać ręce osoby pracującej za barem w Kawiarni Łaźnia.

Zapraszamy Państwa
do kontaktu

  • osobistego – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00, Centrum Pracy “Łaźnia” w Szczecinie, w okolicach placu Orła Białego, przy ul. Koński Kierat 14/15 (I piętro).
  • telefonicznego – tel. 514 055 277,
  • smsowego – tel. 514 055 277,
  • emailowego – centrumpracy@laznia.org,

 

Centrum Pracy “Łaźnia”
ul. Koński Kierat 14/15, Szczecin
tel: 514 055 277
centrumpracy@laznia.org

Zapraszamy Państwa
do kontaktu

  • osobistego – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00, Centrum Pracy “Łaźnia” w Szczecinie, w okolicach placu Orła Białego, przy ul. Koński Kierat 14/15 (I piętro).
  • telefonicznego – tel. 514 055 277,
  • smsowego – tel. 514 055 277,
  • emailowego – centrumpracy@laznia.org,

 

Centrum Pracy “Łaźnia”
ul. Koński Kierat 14/15, Szczecin
tel: 514 055 277
centrumpracy@laznia.org

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa