Pracownia e – commerce
w Centrum Pracy “Łaźnia”

Projekt Pracownia e–commerce w Centrum Pracy “Łaźnia” kierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem osób z niepełnosprawnością lub/i zaburzeniami psychicznymi. Projekt stanowi ofertę dla osób, które będąc oddalone od rynku pracy, mają potrzebę przerwania izolacji społecznej i skorzystania z pomocy w określeniu ścieżki zawodowej, podnoszenia kwalifikacji i zdobycia doświadczenia.

 

Reintegracja zawodowa w projekcie, odbywa się w pracowni e – commerce zajmującej się sprzedażą internetową. W przestrzeni wyposażonej w niezbędny sprzęt biurowy, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym oraz sprzęt fotograficzny, realizowane są zadania w zakresie: fotografii produktowej, e-marketingu, obsługi klienta oraz realizacji zamówień internetowych.

Kto może zostać uczestnikiem projektu
Pracownia e-commerce w Centrum Pracy “Łaźnia”?

Uczestnictwo w projekcie Pracownia e–commerce w Centrum Pracy “Łaźnia” stanowi propozycję dla pełnoletnich osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub/i osób
  z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • wymagających długotrwałego wsparcia z uwagi na niestabilność wynikającą
  z niepełnosprawności i kryzysów psychicznych pogłębionych przez problemy zdrowotne i rodzinne,
 • mających potrzebę skorzystania ze wsparcia, posiadających chęć regularnego uczestniczenia w zajęciach, odnalezienia właściwej ścieżki społeczno –zawodowej, zdobycia doświadczenia zawodowego, uzupełnienia kwalifikacji oraz chęć uczestnictwa w stażu/znalezienia pracy.

Zapraszamy Państwa
do kontaktu

 • osobistego – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00, Centrum Pracy “Łaźnia” w Szczecinie, w okolicach placu Orła Białego, przy ul. Koński Kierat 14/15 (I piętro).
 • telefonicznego – tel. 514 055 277,
 • smsowego – tel. 514 055 277,
 • emailowego – centrumpracy@laznia.org,

 

Centrum Pracy “Łaźnia”
ul. Koński Kierat 14/15, Szczecin
tel: 514 055 277
centrumpracy@laznia.org

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa