Czym jest Centrum
Integracji Społecznej “Łaźnia”?

W Centrum Integracji Społecznej (CIS) “Łaźnia” zajmujemy się reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców Szczecina pozostających bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej.

 

Naszym celem jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, a w szczególności – osób z niepełnosprawnościami oraz po kryzysach psychicznych.

 

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje zainteresowane pozyskaniem wartościowego pracownika oraz ograniczeniem kosztów wynikających z zatrudnienia nowej osoby do pracy.

Kim są uczestnicy
CIS “Łaźnia”?

Nasi uczestnicy to osoby:

 • długotrwale oddalone od rynku pracy, zmotywowane do podjęcia zatrudnienia,
 • pozostające w trudnej sytuacji finansowej lub zdrowotnej,
 • powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie związanej np: z chorobą lub macierzyństwem,
 • często posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Kim są uczestnicy
CIS “Łaźnia”?

Nasi uczestnicy to osoby:

 • długotrwale oddalone od rynku pracy, zmotywowane do podjęcia zatrudnienia,
 • pozostające w trudnej sytuacji finansowej lub zdrowotnej,
 • powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie związanej np: z chorobą lub macierzyństwem,
 • często posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Jakie się korzyści wynikające ze współpracy z CIS?

Korzyści dla przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z CIS to:

 • możliwość pozyskania pracownika realizującego staż zawodowy lub praktykę w ramach zajęć reintegracji zawodowej w CIS. W zależności od warunków porozumienia między przedsiębiorcą, a CIS, Uczestnik realizuje staż w wymiarze 6-8 dziennie, do 5 dni w tygodniu;
 • możliwość przeszkolenia Uczestnika pod kątem konkretnych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy. Okres stażu zawodowego umożliwia obserwację zaangażowania zawodowego i umiejętności Uczestnika jako potencjalnego przyszłego pracownika;
 • uczestnik CIS otrzymuje świadczenie integracyjne wypłacane z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, wynoszące 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnik objęty jest ubezpieczeniem społecznym
  i zdrowotnym;
 • brak kosztów związanych ze wstępnymi badaniami lekarskimi;
 • decydując się na przyjęcie do pracy Uczestnika po 6 miesięcznej praktyce, istnieje możliwość skorzystania z instrumentów zatrudnienia wspieranego i refundacji części kosztów osobowych.

 

Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia BHP Uczestnika oraz zapewnienia odzieży ochronnej, a także do zapewnienia przeszkolenia stanowiskowego i wsparcia w procesie nabywania nowych umiejętności zawodowych.

Co oferujemy w CIS “Łaźnia”?

 • zatrudnienie socjalne – możliwość zdobycia doświadczenia w pracy przez okres od 6 do 18 miesięcy,
 • w naszych pracowniach – w tym w biurowej i gastronomicznej, rozwiniesz umiejętności przydatne na rynku pracy i zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie,
 • pomożemy Ci w pisaniu CV i doradzimy w procesie poszukiwania pracy,
  otrzymasz wsparcie psychologa w radzeniu sobie z trudnościami osobistymi, będziesz uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach,
 • pomożemy w zdobyciu stażu zawodowego,

 

Będąc Uczestnikiem CIS “Łaźnia” otrzymasz comiesięcznie świadczenie integracyjne wynoszące 100% zasiłku dla bezrobotnych. Zapewniamy badania wstępne, odzież roboczą i codziennie spotkania się przy ciepłym posiłku.

Na obrazku widać osoby biorące obiad ze stołu cateringowego.
Sala główna Łaźnia. Na obrazku widać okrągłe stoły i krzesła. Na stołach są piękne kwiaty w wazonach.

Czy CIS “Łaźnia”
jest miejscem dla Ciebie?

Jeżeli nie pracujesz, doświadczasz trudnej sytuacji życiowej i:

 • jesteś dyspozycyjny/a od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,
  chcesz uczestniczyć w zajęciach zawodowych, potrzebujesz rozwoju i nauki nowych umiejętności,
 • jesteś otwarty/a na zmianę swojej sytuacji życiowej,
  masz gotowość do podjęcia pracy,
 • chcesz przestrzegać regulaminu CIS “Łaźnia” oraz regulaminów porządkowych pracowni,
 • chcesz uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym i w aktywnościach wspólnych społeczności CIS,
 • jesteś gotowy/a do współpracy z innymi uczestnikami i kadrą CIS,
  Zgłoś się do nas!

Czy CIS “Łaźnia”
jest miejscem dla Ciebie?

Jeżeli nie pracujesz, doświadczasz trudnej sytuacji życiowej i:

 

 • jesteś dyspozycyjny/a od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,
  chcesz uczestniczyć w zajęciach zawodowych, potrzebujesz rozwoju i nauki nowych umiejętności,
 • jesteś otwarty/a na zmianę swojej sytuacji życiowej,
  masz gotowość do podjęcia pracy,
 • chcesz przestrzegać regulaminu CIS “Łaźnia” oraz regulaminów porządkowych pracowni,
 • chcesz uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym i w aktywnościach wspólnych społeczności CIS,
 • jesteś gotowy/a do współpracy z innymi uczestnikami i kadrą CIS,
  Zgłoś się do nas!

Zapraszamy Państwa
do kontaktu

 • osobistego – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00, Centrum Integracji Społecznej „Łaźnia” w Szczecinie, w okolicach placu Orła Białego, przy ul. Koński Kierat 14/15 (I piętro).
 • telefonicznego – tel. 514 055 277,
 • smsowego – tel. 514 055 277,
 • emailowego – centrumpracy@laznia.org,

 

Centrum Integracji Społecznej “Łaźnia”
ul. Koński Kierat 14/15, Szczecin
tel: 514 055 277
centrumpracy@laznia.org

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa