Od 2015 r. działa tu Kooperatywa Łaźnia – kawiarnia społeczna z salami warsztatowymi i szkoleniowymi, w których realizowane są projekty aktywizujące osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz integrujące lokalną społeczność.

Sala główna Łaźnia. Na obrazku widać okrągłe stoły i krzesła. Na stołach są piękne kwiaty w wazonach.
Sala szkoleniowa Łaźnia. Na zdjęciu widać stół oraz dziewięć krzeseł

Kooperatywę tworzą:

 • Fundacja Pod Aniołem robiąca niezwykłe rzeczy z niezwykłymi ludźmi na rzecz aktywizacji i rozwoju lokalnej społeczności.
 • 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. wspierająca rozwój organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • 4COOP prowadząca szkolenia, doradztwo specjalistyczne i agencję zatrudnienia oraz rozwijająca usługi turystyki społecznej.

Kooperatywę tworzą:

 • Fundacja Pod Aniołem robiąca niezwykłe rzeczy z niezwykłymi ludźmi na rzecz aktywizacji i rozwoju lokalną społeczność.
 • 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. wspierająca rozwój organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • 4COOP prowadząca szkolenia, doradztwo specjalistyczne i agencję zatrudnienia oraz rozwijająca usługi turystyki społecznej

Sala szkoleniowa Łaźnia. Na zdjęciu widać stół oraz dziewięć krzeseł

OTWARTE MIEJSCE SPOTKAŃ

Kooperatywa Łaźnia otwarta jest dla wszystkich, którym bliskie jest zaangażowanie obywatelskie, sztuka, design, rzemiosło, muzyka, kultura i odpowiedzialny biznes. Dla ludzi, organizacji i przedsiębiorstw, które współdziałają, by razem tworzyć miejsce, w którym w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze można realizować nawet najbardziej niezwykłe pomysły.

 • Wspólne projekty

Łaźnia wyrosła z chęci integrowania ludzi i aktywizowania ich do zespołowych działań – razem tworzymy to miejsce i stale zmieniamy jego kształt.

 

 • Radosne inicjatywy

Łaźnia łączy pasjonatów i zapaleńców – grupy offowe poza głównym nurtem, które nie boją się marzyć i zmieniać świat.

 • Wspólne projekty

Łaźnia wyrosła z chęci integrowania ludzi i aktywizowania ich do zespołowych działań – razem tworzymy to miejsce i stale zmieniamy jego kształt.

 

 • Radosne inicjatywy

Łaźnia łączy pasjonatów i zapaleńców – grupy offowe poza głównym nurtem, które nie boją się marzyć i zmieniać świat.

 • Trudne wyzwania

Łaźnia kumuluje projekty, które w innych miejscach spotykają się z odrzuceniem – tutaj znajdujemy dla nich rozwiązania

 

 • Biznesowe działania

Łaźnia to przestrzeń, w której można robić to, co się kocha, a jednocześnie przekuwać pomysły w biznes.

Sala szkoleniowa Łaźnia. Na zdjęciu widać stół oraz dziewięć krzeseł
kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa