ZŁOTY SZPON

Złoty Szpon to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju lokalnego Dobrzan. Powstało z inicjatywy mieszkańców, w celu integracji społeczności oraz modernizacji przestrzeni publicznej, kładąc nacisk na estetykę i funkcjonalność. Jej celem jest tworzenie i rozwijanie przyjaznego miejsca do życia.

ZŁOTY SZPON

Złoty Szpon to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju lokalnego Dobrzan. Powstało z inicjatywy mieszkańców, w celu integracji społeczności oraz modernizacji przestrzeni publicznej, kładąc nacisk na estetykę i funkcjonalność. Jej celem jest tworzenie i rozwijanie przyjaznego miejsca do życia.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa