SZOWES

Podstawą działania Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia – księgowego, prawnego i marketingowego.

SZOWES

Podstawą działania Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia – księgowego, prawnego i marketingowego.

logosy_4c
Fundacja Pod Aniołem
logosy_4copp