SIRIA

Ideą powołania do życia spółdzielni socjalnej była chęć wspierania i rozwijania lokalnej społeczności. Szczególny nacisk położono na pomoc osobom dotkniętym bezdomnością oraz chorym, skupiając się na usługach opiekuńczych wykorzystujących potencjał personelu z przygotowaniem i doświadczeniem medycznym.

SIRIA

Ideą powołania do życia spółdzielni socjalnej była chęć wspierania i rozwijania lokalnej społeczności. Szczególny nacisk położono na pomoc osobom dotkniętym bezdomnością oraz chorym, skupiając się na usługach opiekuńczych wykorzystujących potencjał personelu z przygotowaniem i doświadczeniem medycznym.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa