PZAZ GRYFINO

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfi nie został utworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Poprzez naukę, pracę i rehabilitację, zarówno zawodową, ruchową jak i społeczną, PZAZ przygotowuje swoich pracowników do aktywnego funkcjonowania i znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku.

PZAZ GRYFINO

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfi nie został utworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Poprzez naukę, pracę i rehabilitację, zarówno zawodową, ruchową jak i społeczną, PZAZ przygotowuje swoich pracowników do aktywnego funkcjonowania i znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa