NAD DRAWĄ

Spółdzielnia Socjalna Nad Drawą świadczy usługi związane z pielęgnacją ogrodów, sprzątaniem terenów zielonych oraz uprawą ogrodów. Pracownikami podmiotu są głównie osoby długotrwale bezrobotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, które poprzez aktywność zawodową mogą relizować się także społecznie.

NAD DRAWĄ

Spółdzielnia Socjalna Nad Drawą świadczy usługi związane z pielęgnacją ogrodów, sprzątaniem terenów zielonych oraz uprawą ogrodów. Pracownikami podmiotu są głównie osoby długotrwale bezrobotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, które poprzez aktywność zawodową mogą relizować się także społecznie.

logosy_4c
Fundacja Pod Aniołem
logosy_4copp