MAŁA INA

Głównym obszarem działalności Spółdzielni Socjalnej Mała Ina są prace porządkowe i ogrodnicze. Spółdzielnia odpowiada nie tylko potrzebom rynkowym, ale także społecznym, umożliwiając zatrudnienie osobom mającym trudność w znalezieniu pracy oraz ich aktywizację społeczną.

MAŁA INA

Głównym obszarem działalności Spółdzielni Socjalnej Mała Ina są prace porządkowe i ogrodnicze. Spółdzielnia odpowiada nie tylko potrzebom rynkowym, ale także społecznym, umożliwiając zatrudnienie osobom mającym trudność w znalezieniu pracy oraz ich aktywizację społeczną.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa