KAMPANIA SPOŁECZNA TAKI JAK JA

Niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiej osoby i jej udziału w życiu społecznym i zawodowym. Celem akcji jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i promowanie wiedzy o ich zdolnościach, znaczeniu oraz wkładzie w rynek pracy.

KAMPANIA SPOŁECZNA
TAKI JAK JA

Niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiej osoby i jej udziału w życiu społecznym i zawodowym. Celem akcji jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i promowanie wiedzy o ich zdolnościach, znaczeniu oraz wkładzie w rynek pracy.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa