JUCHOWO ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie to przedsiębiorstwo społeczne łączące aktywizację, edukację i rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami z prowadzeniem ekologicznych upraw i produkcją zdrowej żywności zgodnie z najwyższymi europejskimi normami potwierdzonymi certyfi katem Demeter.

JUCHOWO ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie to przedsiębiorstwo społeczne łączące aktywizację, edukację i rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami z prowadzeniem ekologicznych upraw i produkcją zdrowej żywności zgodnie z najwyższymi europejskimi normami potwierdzonymi certyfi katem Demeter.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa