INKUBATOR POMYSŁÓW

Stowarzyszenie ma na celu integrować lokalną społeczność i wspólnie działać na rzecz jej rozwoju. Organizacja łączy liderów, od wielu lat aktywnie działających w środowisku, oraz zwykłych mieszkańców, pragnących realizować swoje inicjatywy i brać udział w różnych akcjach społecznych.

INKUBATOR POMYSŁÓW

Stowarzyszenie ma na celu integrować lokalną społeczność i wspólnie działać na rzecz jej rozwoju. Organizacja łączy liderów, od wielu lat aktywnie działających w środowisku, oraz zwykłych mieszkańców, pragnących realizować swoje inicjatywy i brać udział w różnych akcjach społecznych.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa