FUNDACJA SZCZECIŃSKA

Poza misją edukacji i prowadzeniem sieci przedszkoli, fundacja zajmuje się pomocą społeczną, w tym wsparciem rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Działa również w obszarze wolontariatu, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom oraz aktywizacji społecznej poprzez promocję sportu i turystyki.

FUNDACJA SZCZECIŃSKA

Poza misją edukacji i prowadzeniem sieci przedszkoli, fundacja zajmuje się pomocą społeczną, w tym wsparciem rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Działa również w obszarze wolontariatu, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom oraz aktywizacji społecznej poprzez promocję sportu i turystyki.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa