BUDOWLANKA

Spółdzielnia Socjalna Budowlanka łączy prowadzenie biznesu z pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej – zatrudnia długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dając im możliwość rozwoju zawodowego w branży budowlanej. Podstawowym kierunkiem działalności fi rmy są prace remontowo-wykończeniowe oraz rewitalizacja terenów wypoczynkowych.

BUDOWLANKA

Spółdzielnia Socjalna Budowlanka łączy prowadzenie biznesu z pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej – zatrudnia długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dając im możliwość rozwoju zawodowego w branży budowlanej. Podstawowym kierunkiem działalności fi rmy są prace remontowo-wykończeniowe oraz rewitalizacja terenów wypoczynkowych.

kooperatywa_laznia_w
logosy_fpa